ภาพกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ 24 กุมภาพันธ์ 2566
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด นำโดยนายอุบล อรรคบุตรตำแหน่งประธานกรรมการ และคณะกรรมการผู้จัดการเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง และสมาชิกสหกรณ์ร่วมถวายพานพุ่มสักการะ "กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์" พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ พร้อมทำบุญตักบาตรในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2566 ณ.ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี(ชั้น2)