มอบถุงยังชีพช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบอุทกภัย
วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายอุบล อรรคบุตร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบอุทกภัยในเขต ตำบลกุดขาคีม ต.ทับใหญ่ ต. ดอนแรด ต.ยางสว่าง ต.แก จำนวน 500 ราย