ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2565
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด และคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์การเกษตรรัตนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ร่วมจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ. วัดโพธิ์ศรีธาตุ ตำบลธาตุ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์  เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ เจ้าหน้าที่ลูกจ้างสหกรณ์และสมาคมฯได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และสืบสานประเพณีเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา