ภาพกิจกรรมร่วมสมทบทุนและบริจาคน้ำดื่่มเพื่อใช้ในการดูแลผู้ที่ติดเชื้อโควิด
วันที่่ 3 มีนาคม 2565 สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด นำโดย     นายเลียง  แสนแก้ว ตำแหน่งเลขานุการ พร้อมคณะ ร่วมสมทบทุนและบริจาคน้ำดื่ม ให้กับ รพสต.ตำบลไผ่ เพื่อใช้ในการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่พักคอยในศูนย์พักคอยโรงเรียนผู้สูง อายุตำบลไผ่