ภาพกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ 2565
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด      นำโดยนายสนอง ชนะทอง ตำแหน่งรองประธานกรรมการ นายกฤษณา สร้อยแสง ตำแหน่งผู้จัดการ พร้อมด้วยกรรมการ สมาชิก เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ ร่วมถวายพานพุ่มสักการะ "กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์"     พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ พร้อมทำบุญตักบาตร ในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ.ห้องประชุม(ชั้น 2) สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด