ภาพกิจกรรมมอบถุงยังชีพ ด้วยรักและห่วงใย
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด 
โดยนางสิริยากร  ศรีทะโร ตำแหน่งประธานกรรมการพร้อมคณะ
ได้นำถุงยังชีพไปมอบให้กับสมาชิกสหกรณ์ กลุ่ม 12, 52ตำบลหนองบัวบาน ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โควิด 19 ที่ต้องกักบริเวณ ตามคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายสมหวัง ยาน้ำคำ ม.9 , นายบุญเจริญ จันทร์หง่อม ม.3 ผู้นำหมู่บ้านพร้อมคณะ อสม. ของหมู่บ้านเป็นผู้แทนรับมอบ