ธุรกิจปั๊มน้ำมัน

สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด ได้จำหน่ายน้ำมัน ปั๊มบางจาก มีประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง ดังนี้ 

1.น้ำมันดีเซล S

2.น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95s

3.น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20s

4. น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91S

          ซึ่งราคาน้ำมัน จะเปลี่ยนแปลงไปตามกลไกตลาด